top of page

 

Hvad er minimums alderen for at kunne få Invisalign? 
Invisalign kan anvendes af både voksne og teenagere, der ønsker et bedre smil. 

 

Jeg er i gang med togskinner. Kan jeg skifte til Invisalign?
Et stort antal patienter bliver behandlet med en kombination af metalbøjler og Invisalign. 

 

Virker behandlingen på overbid og dybtbid? 
Invisalign kan anvendes til både at behandle overbid og dybtbid hos langt de fleste voksne og teenagere. 

 

Findes der tandproblemer der automatisk udelukker en fra at kunne blive behandlet med Invisalign? 
Kun din tandlæge kan afgøre om du er egnet til at få behandling med Invisalign. 

 

Hvis jeg har broer kan jeg så få Invisalign behandling? 
Da broer kobler to eller flere tænder fast sammen, udgør de en betydelig modstand mod tandbevægelse. Din tandlæge vil kunne afgøre om dine broer og evt. implantater vil få betydning for din behandling.

 

Vil mine kroner på tænderne være et problem for behandlingen? 
Kroner på tænderne er normalt ikke et problem når man retter tænder med Invisalign.

 

Kan Invisalign lukke mellemrum mellem tænderne? 
Ja. Mellemrum mellem tænderne er normalt nemme at lukke med Invisalign. 

 

Kan bidproblemer forhindre en Invisalign behandling?
Folk der har bidproblemer, kan have forstyrrelser i kæbeleddet der kan forværres ved diverse regulerings-behandlinger inklusiv Invisalign. Nogle kan få en forbedring, andre forblive uændret og nogle kan opleve en forværring. Tal med din tandlæge om dit bidproblem vil være en hindring for din behandling.

 

Er det nødvendigt med en retainer (Natskinne) efter endt Invisalign behandling? 
Efter enhver tandretnings-behandling er det meget vigtigt at fastholde tænderne i deres nye stilling. Hvis du ønsker at dine tænder skal forblive i deres nye optimale stilling, er det bedst at bruge en natskinne efter din tandlæges anbefalinger. Din sidste Invisalign skinne kan anvendes som en midlertidig nat skinne, der fastholder tænderne, indtil den langsigtede retention bliver afgjort.

 

Din tandlæge kan anbefale dig hvilke langsigtede retentions muligheder der findes.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL TIL INVISALIGN TANDRETNING
bottom of page